Kontakt

Cześć! Bardzo się cieszymy z Twojej wizyty w naszej drogerii internetowej yabooshko. Porozmawiajmy! 🙂

Możesz skontaktować się z nami poprzez:

Messenger: m.me/yabooshko

Mail: kontakt@yabooshko.pl

Do napisania! 🙂

Drogeria ekologiczna yabooshko jest prowadzona przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467